Regulamin

1. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy informacje o osobach niesłusznie oskarżonych, uwięzionych lub posądzonych, by zwrócić uwagę na narastający we współczesnym świecie problem fałszywych oskarżeń oraz by pomóc w przywróceniu dobrego imienia osobom niesłusznie skazanym lub posądzonym.

2.  Informacje  o  niesłusznie oskarżonych, uwięzionych lub posądzonych* należy przesyłać na adres:  kontakt(małpa)falszywieoskarzeni.com

3.   Prawdziwość faktów podanych w przysyłanych do nas e-mailach zawsze weryfikujemy. Dlatego każda wiadomość musi zawierać załącznik potwierdzający wiarygodność przesłanej informacji (np. skany dokumentów z sądu lub prokuratury, linki do stron internetowych, itp.).

4.   Zasadniczo nie publikujemy nazwisk osób przysyłających do nas e-maile. Jeśli chcesz, by pod informacją znalazło się imię i nazwisko osoby, która ją opracowała i do nas nadesłała – wyraźnie to zaznacz.

5.   Zakładamy, że osoby niesłusznie oskarżone, uwięzione lub posądzone nie mają nic przeciwko, by krzywda, która je spotkała, została opisana na naszej stronie internetowej. Jeśli jednak ktoś przysłał informację o Tobie wbrew Twojej woli – powiadom nas. Skontaktujemy się z Tobą i jeśli po rozmowie z nami potwierdzisz swój sprzeciw wobec umieszczenia na naszej stronie – opis Twojej krzywdy zostanie usunięty.

6. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych w informacjach, które okażą się nieścisłe lub mogących naruszać czyjeś prawa autorskie (np. z powodu przekopiowania tekstu z innej strony internetowej bez wymaganej zgody).

7.    Informacji, które okażą się mało wiarygodne nie będziemy publikować.

*     dotyczy też osób zniesławionych (pomówionych, oczernionych) w środkach masowego przekazu