Roman Kluska

Roman Kluska, urodzony w 1954 r. absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jest znanym polskim przedsiębiorcą. Zasłynął jako założyciel i prezes spółki Optimus SA, od 1994 r. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Swoją firmę zakładał z bardzo małym kapitałem w roku 1988. Jego zakład wkrótce stał się jednym z największych producentów komputerów w Polsce, z czasem poszerzając swoją ofertę również o wytwarzanie kas fiskalnych. Pod koniec lat 90-tych XX wieku Kluskę zaliczano do grupy najbogatszych Polaków. W 2000 r. zrezygnował z prowadzenia firmy. Twierdził, że atmosfera zastraszania przedsiębiorców oraz wszechpanująca korupcja nie pozwalały mu na prowadzenie normalnych interesów.

W lipcu 2002 r., czyli już po odejściu z tej spółki, został spektakularnie aresztowany pod zarzutem, że w latach 1998-1999, gdy kierował firmą „Optimus”, naraził Skarb Państwa na straty w wysokości 30 milionów złotych z powodu niezapłacenia przez spółkę należnego podatku VAT.  Aby odzyskać wolność  musiał zapłacić kaucję w wysokości 8 milionów złotych. Biznesmen otrzymał zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu paszport. W grudniu 2002 r. prokuratura umorzyła śledztwo nie stwierdzając znamion czynu zabronionego.

Roman Kluska postanowił walczyć o zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznane krzywdy. Domagał się odszkodowania w wysokości 1,4 mln zł, bo tyle wynosiły ustawowe odsetki od kwoty kaucji za czas przechowywania w depozycie. Sąd jednak w 2005 r. oddalił ten wniosek, gdyż zgodnie z prawem roszczenia pieniężne można uznać za zasadne tylko  w przypadku aresztowania, zatrzymania i pozbawienia wolności, przepisy natomiast nie dają takiej możliwości w przypadku utraconych odsetek od kaucji.  Za straty moralne spowodowane niesłusznym zatrzymaniem sąd przyznał przedsiębiorcy zadośćuczynienie w wysokości 5 tysięcy złotych.

Po nagłośnieniu tej sprawy prasa zaczęła opisywać przypadki innych biznesmenów, którzy na skutek błędnej interpretacji przepisów przez niekompetentnych urzędników skarbowych musieli zawiesić działalność swoich firm. Natomiast Roman Kluska zajął się m.in. hodowlą owiec oraz promowaniem zdrowej żywności. Poświęcił się również działalności filantropijnej.