Zbigniew Zalewski

Zbigniew Zalewski, z wykształcenia doktor nauk matematycznych, był wiceprezydentem Szczecina i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szczecin -Świnoujście. 31.05.2004 r. został aresztowany pod zarzutem żądania 100 000 złotych łapówki od jednej z firm uczestniczących w przetargu na rozbudowę nabrzeży szczecińskiego portu.

Nakaz aresztowania został wydany w oparciu o zeznania Jana S., który wcześniej został zatrzymany w związku z tą sprawą i twierdził, że żądał łapówki na zlecenie Zalewskiego. Wiceprezydent przesiedział w areszcie prawie trzy miesiące. Został wypuszczony za kaucją w wysokości 100 tysięcy złotych.

Sąd rejonowy stwierdził, że zeznania Jana S. są niespójne, dlatego nie można ich uznać za wiarygodne i uniewinnił Zalewskiego. Jednak prokuratura złożyła apelację. Sąd okręgowy przekazał zatem sprawę do ponownego rozpoznania. Kolejny wyrok był również uniewinniający. Prokuratura jeszcze raz się odwołała, ale sąd nie zmienił swojej oceny materiału dowodowego i w końcu uniewinnienie stało się prawomocne we wrześniu 2007 r.

Zbigniew Zalewski postanowił walczyć o odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności.  Sąd Okręgowy w Szczecinie przyznał mu w styczniu 2010 r. łącznie 92 tysiące złotych: 30 tys. zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne, moralne i fizyczne oraz 62 tys. zł odszkodowania za zatrzymanie i aresztowanie.